N&U vanaf groep 1!

In diverse media is de afgelopen maanden op verschillende wijze aandacht geweest voor muziekonderwijs op de basisschool. Onze eigen koningin Máxima lanceerde in 2011 het programma Kinderen Maken Muziek, dat als doel heeft kinderen in Nederland in groepsverband een muziekinstrument te leren spelen. Koningin Máxima benadrukte tijdens de lancering van het programma in haar toespraak dat muziek zorgt voor plezier en ontwikkelingskansen bij kinderen.

In 2015 maakte minister Bussemaker bekend dat de komende jaren een impuls van maar liefst 25 miljoen euro wordt gegeven door de overheid. Dit bedrag wordt verdubbeld door private fondsen met als hoofddonateur de Joop van den Ende Foundation. Er lijkt dus een kentering plaats te vinden in hóe er tegen kunst en cultuur en cultuureducatie wordt aangekeken. Steeds meer klinkt de roep om muziekonderwijs een vast onderdeel te maken in het programma van basisscholen.

In het verleden heeft N&U de scholen in Zonnemaire en Kerkwerve ook diverse malen bezocht. Hoewel dit hele leuke dagen waren, kun je in deze opzet natuurlijk niet spreken van echt muziekonderwijs. Al langere tijd is het mijn wens om in te zetten op langer lopende projecten. Op de muziekschool in Breda werken wij vaak samen met harmonieën; er worden dan projecten georganiseerd die zo’n 2 maanden in beslag nemen. Nog mooier is het wanneer je structureel muziekonderwijs kunt aanbieden. In het gunstigste geval heeft een leerling die de basisschool verlaat op dat moment dus al 8 jaar muziekles gehad. We spreken dan van een lange of doorlopende leerlijn.

In die 8 jaar kun je natuurlijk een enorm brede basis leggen voor muziek in het algemeen. Ook kun je als onderdeel van deze lessen in de bovenbouw instrumentale lessen gaan integreren. Wanneer muziek als vak de gewoonste zaak van de wereld is, zal de keuze voor een instrument ook vanzelfsprekender zijn.

onderwijs

Ondertussen had ook de Dorpsraad zich bij het bestuur van N&U gemeld. Kort gezegd was er de vraag of en hoe de Dorpsraad N&U eventueel kan ondersteunen. Ook zij zien dat een bloeiende vereniging onmisbaar is in een kleine gemeenschap. Omdat de Dorpsraad er natuurlijk ook is voor het gehele dorp, heeft dirigent Arjan Muller voorgesteld om de vereniging en de Dorpsraad de krachten te laten bundelen met de basisschool. Voorzitter L. de Vlieger heeft vervolgens een bijeenkomst georganiseerd met vertegenwoordigers van N&U, dorpsraad, basisschool en ondergetekende. Het gaat te ver om hier al een volledig verslag weer te geven. Het belangrijkste is dat iedereen achter het idee staat om structureel muziekonderwijs terug te laten keren op de basisschool en dat we ons uiterste best zullen doen dit voor elkaar te krijgen.

Bovendien is inmiddels bekend dat de school in Kerkwerve ook interesse heeft om bij ons aan te sluiten. We hopen hiermee aan beide basisscholen muziekonderwijs aan te bieden, waardoor de stap naar een muziekinstrument in een orkest meer laagdrempelig wordt.