Bestuur

Onze leden zijn veelal actief in diverse commissies of dragen op een andere manier hun steentje bij aan de organisatie van diverse activiteiten. Het hoofdorgaan van de vereniging is het bestuur. De taakverdeling van het bestuur is per 3 maart 2023 als volgt:

Voorzitter – Luci de Vlieger
– Algemeen aanspreekpunt
– Contact en afmeldingen harmonieorkest
– Coördinatie en contacten dirigenten
– Uniformen en toebehoren
– Contactpersoon oud papier

te bereiken via:
Tel.: 0111 40 18 29

Secretaris – Gerda van den Hoek
– In- en uitgaande post
– Diverse agenda’s, notuleren alle vergaderingen en maken jaarverslag
– Public Relations, interne rondzendbrieven, programma’s
– Contactpersoon dorpshuis
– Contracten
– Coördinatie en contacten dirigenten
– Postadres van de vereniging
– Uniformen en toebehoren (i.s.m. Luci)
– Lief en leed (i.s.m. Luci)

te bereiken via:

Penningmeester – Kees de Munnik
Vice-voorzitter
Financiën
– Contributies en donaties
– Consumptiebonnen
– Verzekeringen
– Subsidie en vergunningen
– Inventarislijst vereniging
– Weekinfo en andere info naar leden
– Bibliothecaris muziekstukken
– Docent koper instrumenten
– Marsleider

te bereiken via:
Tel.: 0111 40 20 96

Bestuurslid – Kees Duinhouwer
– Ledenadministratie
– Coördinatie slagwerkgroep

te bereiken via:
Tel.: 06 12 76 16 95

Bestuurslid – Peter de Munnik
– Speciale evenementen (Anjercollecte, loterijen, acties)
– Jeugdcoördinator
– Beheer, aanschaf, reparaties instrumenten en verenigingseigendommen

te bereiken via:
Tel.: 06 12 47 99 77

Het bestuur heeft momenteel 2 vacante posities. Buiten het bestuur is er ook nog een groot aantal commissies actief, die bijvoorbeeld verantwoordelijk zijn voor organisatie van de jaaruitvoering, voor het plannen van etentjes en andere gezelligheidsactiviteiten en een jeugdcommissie.

Hans de Vlieger
– Coördinator oud papier

Mieke de Vlieger / Gonda den Dekker / Hans de Munnik / Meeuwis van den Hoek
– 
Muziek Keuze Commissie

Alle andere commissies hebben een variërende bezetting of bestaan jaarlijks slechts op korte termijn.