Jubilarissen gehuldigd

Vrijdagavond 6 februari vond in Zonnemaire de jaarlijkse Algemene ledenvergadering van Harmonievereniging Nut en Uitspanning plaats. In het Dorpshuis, dat de afgelopen weken volledig in een nieuw jasje is gestoken, werden alle leden en hun partners warm onthaald. Onder meer een nieuwe voorzitter en een nieuw bestuurslid werden benoemd door de vergadering, en werd er uitgebreid vooruitgekeken naar de naderende jaaruitvoering op 28 maart a.s. Het zal een ware Sport- en Muziekshow worden, waarover een ieder laaiend enthousiast was; dat belooft wat!

IMG_5468[1]

In totaal werden er tijdens de vergadering 8 jubilarissen gehuldigd voor hun lidmaatschap van de vereniging. Vlnr. Thjeu Hoeijmakers (12,5 jaar), Anja van de Velde (25 jaar), Mieke van Dongen (25 jaar), Heleen Goemans (25 jaar), Jaap Plandsoen (40 jaar), Kees de Munnik jr. (40 jaar), Hans de Vlieger (50 jaar) en Kees de Munnik sr. (65 jaar) werden in het zonnetje gezet en ontvingen een oorkonde, een speldje en een presentje namens Nut en Uitspanning.

Enkele jubilarissen hielden nog emotionele speeches, die door de vergadering met luid applaus werden ontvangen. Namens diverse jubilarissen ontving de vereniging een aantal cadeaus, zoals een nieuwe dirigentenlessenaar, een nieuw concertwerk en een envelop met inhoud. Om 23.21 uur viel de laatste hamerslag, waarna de traditionele Bingo en het feesten kon beginnen.

De fotoreportage vindt u op www.nutenuitspanning.nl/fotos/