Bestuur

Onze leden zijn veelal actief in diverse commissies of dragen op een andere manier hun steentje bij aan de organisatie van diverse activiteiten. Het hoofdorgaan van de vereniging is het bestuur. De taakverdeling van het bestuur is per 11 februari 2018 als volgt:
N.B.: Alle bestuursleden zijn te bereiken via het email adres van het bestuur.

Voorzitter – Luci de Vlieger
– Algemeen aanspreekpunt
– Contact en afmeldingen harmonieorkest
– Coördinatie en contacten dirigenten
– Uniformen en toebehoren
– Contactpersoon oud papier

te bereiken via:
Tel.: 0111-401829

Secretaris – Gerda van den Hoek
– In- en uitgaande post
– Diverse agenda’s, notuleren alle vergaderingen en maken jaarverslag
– Public Relations, interne rondzendbrieven, programma’s
– Contactpersoon dorpshuis
– Contracten
– Coördinatie en contacten dirigenten
– Postadres van de vereniging
– Uniformen en toebehoren (i.s.m. Luci)
– Lief en leed (i.s.m. Luci)

– Contact en afmeldingen Minimonie

te bereiken via:
Tel.: 06-30805267

Penningmeester – Kees de Munnik
Vice voorzitter
Financiën
– Contributies en donaties
– Consumptiebonnen
– Verzekeringen
– Subsidie en vergunningen
– Inventarislijst vereniging
– Weekinfo en andere info naar leden
– Bibliothecaris muziekstukken
– Docent koper instrumenten
– Marsleider

te bereiken via:
Tel.: 0111-402096

Bestuurslid – Kees Duinhouwer
– Coördinator slagwerkgroep
– Afmeldingen slagwerkgroep

– Ledenadministratie

– Eieractie

Bestuurslid – Peter de Munnik
– Speciale evenementen (Anjercollecte, loterijen, acties)
– Jeugdcoördinator

– Beheer aanschaf, reparaties instrumenten en vereniging eigendommen

Het bestuur heeft momenteel 2 vacante posities. Buiten het bestuur is er ook nog een groot aantal commissies actief, die bijvoorbeeld verantwoordelijk zijn voor organisatie van de jaaruitvoering, voor het plannen van etentjes en andere gezelligheidsactiviteiten en een jeugdcommissie.

Bijzondere taken – Hans de Vlieger
– Coördinator oud papier

Bijzondere taken – Arjan Muller / Mieke de Vlieger / Gonda den Dekker / Hans de Munnik
– 
Muziek Keuze Commissie

Alle andere commissies hebben een variërende bezetting of bestaan jaarlijks slechts op korte termijn.